THƯỢNG PHẨM TỪ THIÊN NHIÊN

Nestworld luôn đặt ra tôn chỉ “Tất cả vì lợi ích khách hàng” – vì thế suốt nhiều năm vừa qua mọi chính sách phát triển luôn lấy lợi ích và sức khỏe của khách hàng làm kim chỉ nam để hướng đến trong tất cả các sản phẩm yến cung cấp ra thị trường.

Hiện nay công ty chúng tôi đã đưa vào hoạt động hơn 30 nhà yến và đang tiếp tục triển khai mở rộng quy mô trong năm 2023. Chúng tôi đã liên kết với công ty và cá nhân nuôi yến, trực tiếp thu mua tại các nhà yến, nên chất lượng trong Tổ yến luôn được đảm bảo.